Kittilä: Kunnanhallitus poisti väärinkäytöksien estämiseen velvoittavat kohdat

”Käsittämätöntä”, sanoo rikosoikeuden professori.
Kotimaa 28.1.2015 11:45
Kittilän kunnanhallituksen kokoushuone. Arkistokuva.
Kittilän kunnanhallituksen kokoushuone. Arkistokuva. © Petri Uutela

Laillisuusvalvonnasta on kehkeytynyt erikoinen kysymys Kittilän kunnallishallinnossa. Kunnanhallituksen kuuluu valvoa kunnan päätöksenteon laillisuutta. Kittilän kunnanhallituksella näyttää olevan oma tulkintansa siitä, miten valvontaa tulee harjoittaa.

Kokouksessaan 19. tammikuuta kunnanhallitus käsitteli muun muassa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita. Hallitus päätyi poistamaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan perusteista osuuden, jossa käsiteltiin kuntakonsernin sisällä tapahtuvia mahdollisia väärinkäytöksiä.

Pöytäkirjan mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) esitti jäsen Tarmo Salosen (ps) kannattamana, että ”Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden kohdasta Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta osana kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää, toisesta kappaleesta poistetaan lauseet ’Toimiva sisäinen valvonta myös ehkäisee ja paljastaa väärinkäytöksiä. Johdon velvollisuutena on toteuttaa sisäistä valvontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä puuttua havaittuihin väärinkäytöksiin. Väärinkäytöksenä pidetään erilaisia epärehellisiä, epäeettisiä tai kuntakonsernin ohjeita rikkovia taikka lainvastaisia tekoja’."