Käsiaseen hankintaa rajoitetaan

Kotimaa 25.6.2009 11:48

Käsiaseiden eli erilaisten pistoolien ja revolverien hankkiminen tiukkenee nykyisestä. Näiden aseiden hankkimisen alaraja nousee kahdella vuodella 20 vuoteen.

Mies ja käsiase
Kuva Jussi Nukari / Lehtikuva

Käsiaseluvan voi vastedes saada vain, jos on harrastanut aktiivisesti ammuntaa vähintään kaksi vuotta ampumaseuran jäsenenä. Hallitus antaa ampuma-aselain muutosesityksen eduskunnalle perjantaina. Eduskunta pääsee siis käsittelemään lakiesitystä heti syysistuntokauden aluksi.

Ensimmäisen käsiaseen hallussapitolupa on tarkoitus myöntää aina määräajaksi ja enintään viideksi vuodeksi. Ensimmäisen määräaikaisen luvan jälkeen hakija voi saada toistaiseksi voimassa olevan luvan. Viranomaisten on kuitenkin tämän jälkeenkin saatava viiden vuoden välein todistus ampumaurheilun jatkamisesta.

Käsiasetta voidaan käyttää myös loukku- ja luolapyyntiin. Siihenkin tarvitaan riistanhoitoyhdistyksen todistus. Muutoin käsiaseen käyttö metsästyksessä on lain mukaan kielletty.

Metsästysaseen hankkimiseen voi lakiesityksen mukaan vastedes saada luvan vasta, kun on täyttänyt 18 vuotta. Huoltajien suostumuksella voi 15 vuotta täyttänyt nuori saada rinnakkaisluvan metsästystä tai ampumaurheilua varten.

Myös määräyksiä aseiden deaktivoimisesta eli käyttökunnottomaksi tekemisestä täsmennetään. Vastedes deaktivointi on tehtävä niin, ettei asettaa voi saada enää uudelleen käyttökuntoon.

Soveltuvuus arvioidaan entistä tarkemmin

Lääkärille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille on tulossa oikeus tehdä poliisille ilmoitus kansalaisesta, joka saattaa olla sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta tai sen osia. Tämän ilmoituksen perusteella poliisi voisi harkintansa mukaan pyytää luvanhaltijalta tai luvan hakijalta lisäselvityksiä.

Poliisilakiin esitetään muutosta, jonka mukaan poliisi voisi saada luvan hakijasta tai haltijasta tietoja soveltuvuusarviointia varten. Poliisi voisi saada tietoja esimerkiksi asevelvollisen palveluksesta ja palveluskelpoisuudesta.

Hakijan suostumuksella poliisi voisi saada myös terveystietoja. Jos luvan hakija ei poliisin pyynnöstä anna suostumusta terveystietojen saamiseen, poliisi voisi peruuttaa luvan hankinnan. Lakien muutokset on tarkoitus saattaa voimaan aikaisintaan ensi vuoden maaliskuun alusta.

Muutoksia perustellaan kansainvälisillä velvoitteilla ja myös ”kansallisilla muutostarpeilla”. Lakiesityksessä ei mainita mitään Tuusulan tai Kauhajoen koulusurmista.

Nykyisessä laissa on puutteita ja tulkinnanvaraisuuksia. Esimerkiksi lakiin ei sisälly vaatimusta kuulua ampumaseuraan, vaikka ohjeiden mukaan luvan saamisen ehtona onkin luotettava selvitys ampumaharrastuksesta.

Teksti Risto Jussila / ST