Lisää valtaa omiin tietoihin

EU:n uusi tietosuoja-asetus kiristää ennen kaikkea valvontaa. Suuri osa lain määräämistä oikeuksista on voimassa jo nyt.

Perjantaina 25. toukokuuta EU-alueella aletaan soveltaa maailman tiukimmaksi tituleerattua tietosuojalakia.

GDPR-asetuksen tarkoituksena on vahvistaa yksityishenkilöiden tietosuojaa, yhdenmukaistaa EU-alueen hajanaiset tietosuojakäytännöt sekä kiristää tietosuojaloukkauksista koituvia sanktioita. 

Käytännössä jokainen, joka ylläpitää jonkinlaista henkilötietokantaa, joutuu soveltamaan asetusta.  

Vakavista tietosuojarikkomuksista voi mätkähtää sakot, jotka ovat enintään 20 miljoonaa euroa tai neljä prosenttia yrityksen liikevaihdosta.

Asetus ulottuu myös EU:n ulkopuolella toimiviin yrityksiin, mikäli ne keräävät EU-kansalaisten dataa. Samoin viranomaiset ja järjestöt kuuluvat asetuksen piiriin.

Sisältö