Kanava: Pojat kehittyvät vuoden tai kaksi tyttöjä jäljessä – koulussa biologiset erot on sivuutettu, ja seuraukset ovat vakavia

Pojilta tulee odottaa enemmän ja heitä on tuettava juuri niissä asioissa, joissa he kypsyvät tyttöjä hitaammin, kirjoittaa neljä tutkijaa Kanava-lehdessä.
Kotimaa 22.12.2020 12:06
Ilkka Kaitila, Sirkku Kupiainen, Nina Sajaniemi ja Vappu Taipale
Koululaiset saapuivat Puolalan koulun alakouluun kouluvuoden alkaessa Turussa 12. elokuuta 2020. Kuvituskuva.
Koululaiset saapuivat Puolalan koulun alakouluun kouluvuoden alkaessa Turussa 12. elokuuta 2020. Kuvituskuva. © Roni Lehti / Lehtikuva

Erot tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä kasvavat. Tarvitaan tutkimusperustaisia toimia, jotka ottavat huomioon myös sukupuolten eritahtisen kehityksen, kirjoittavat Ilkka Kaitila, Sirkku Kupiainen, Nina Sajaniemi ja Vappu Taipale Kanava-lehdessä. Suomen Kuvalehti julkaisee Kanavassa aiemmin julkaistuja tekstejä verkossa. 

 

Peruskoululle asetettu tavoite tasa-arvoisista koulutusmahdollisuuksista ei toteudu kaikkien kohdalla. Erot tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä ovat kasvaneet lähes koko 2000-luvun. Tämä vaikuttaa jatko-opintoihin – poikien mahdollisuudet esimerkiksi hakeutua toivomaansa toisen asteen koulutukseen ovat tyttöjä rajatummat.

Selitystä tälle on etsitty muun muassa asenteiden, rooliodotusten ja kouluorganisaatiossa tapahtuneiden muutosten näkökulmasta. Koulunkäyntiin mahdollisesti vaikuttavat erot tyttöjen ja poikien biologisessa kehityksessä ja erojen huomioiminen koulun toimintaympäristössä ovat jääneet hyvin vähäiselle huomiolle.