Julkisen sanan neuvoston Pekka Hyvärinen: Nettivaltuutettu ohjeistamaan hyvää nettitapaa

Kotimaa 10.11.2008 19:14

Keskustele omalla nimellä. Pienet sivustot kiinni yöksi. Nettivaltuutettu johtamaan hyvää nettitapaa. Siinä Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan Pekka Hyvärisen terveiset nettikeskustelijoille.Netin valvonta

”Kun et tiedä, ketä syyttää, syytä mediaa. Sellaisena soi ajan sävel”, aloitti puheensa Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtaja Pekka Hyvärinen neuvoston 40-vuotisjuhlassa Helsingin Säätytalossa maanantaina 10. marraskuuta.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama itsesääntelyelin. Se perustettiin vuonna 1968. JSN ei ole tuomioistuin, vaan sen tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa.

Hyvärisen mukaan internetin keskustelupalstat ovat aktivoineet suomalaiset. Se näkyy myös neuvoston saamien kanteluiden määrässä. JSN:n valmisteleva sihteeri Ilkka Vänttinen arvioi, että neuvosto saa tänä vuonna 230-240 kantelua. Se on kaksikertainen määrä tavalliseen verrattuna.

Viime vuonna kanteluja tehtiin 120. Yli puolessa tapauksista kantelija on huolissaan yksityisyyden tai nimen suojasta.

Kuka tahansa
voi kannella

Kuka tahansa voi tehdä neuvostolle kantelun, jos katsoo, että lehdistössä, radiossa tai televisiossa on loukattu hyvää journalistista tapaa. Asian ei tarvitse koskea kantelijaa itseään.

Yksi syy kanteluiden määrän kasvuun on Vänttisen mukaan se, että yleisö on aiempaa kriittisempää. Se on esimerkiksi tottunut arvostelemaan mediaa internetissä, mikä madaltaa kynnystä kannella myös JSN:ään.

”Meillä on ollut käsittelyssä myös paljon mediaseksikkäistä juttuja, kuten Helsingin Sanomien häirintäkohu.”

Vänttinen arvelee, että kanteluita on lisännyt myös JSN:n näkyminen julkisuudessa. Moni 40-vuotisjuhlassa puhuneista vieraista onnittelikin neuvostoa onnistuneesta profiilin nostamisesta ja puheenjohtajan roolin terävöittämisestä.

Jos tiedotusväline neuvoston mielestä on rikkonut hyvää journalistista tapaa, sille annetaan huomautus. Tiedotusvälineen on julkaistava huomautus lyhyessä määräajassa. Ellei huomautuksen saanut tiedotusväline julkaise sitä, annetaan huomautus muutoin julkisuuteen.

Keskustelu
yöksi kiinni?

Internet on yksi keski-iän saavuttaneen neuvoston suurista haasteista. Tilaisuudessa puhuneen oikeusministeri Tuija Braxin mukaan nettimaailman monitahoisiin ongelmiin on vaikea löytää selkeitä vastauksia, ja hän toivoikin JSN:ltä avauksia asian tiimoilta.

Puheenjohtaja Hyvärinen pohti, että hyvin onnistuneen journalismin itsesääntelyn edut voitaisiin ulottaa myös suureen osaan vapaata internetiä. Hyvärinen ehdottaa, että asiaa hoitamaan nimitettäisiin nettivaltuutettu, jonka johdolla kehitettäisiin hyvän nettitavan ohjeistus.

”Valtuutetun toimisto voisi toimia läheisessä yhteistyössä JSN:n kanssa, ovathan eettiset ongelmat paljolti samanlaisia.”

Parannettavaa on kuitenkin vielä myös median nettipalveluissa. Hyvärinen toisti, että hänen mielestään keskusteluja pitäisi käydä ainoastaan omalla nimellä ja vain poikkeustapauksissa nimimerkillä. Silloinkin kirjoittajan henkilöllisyyden pitäisi olla toimituksen tiedossa.

Lisäksi varsinkin pienet toimitukset voisivat hänen mielestään pitää keskustelusivustot kiinni yöllä, kun niiden sisältöä ei voida valvoa.

”Kyllä kioskin pitäjän saa päättää, milloin luukut pidetään auki.”

Teksti
SK netin toimitus
Hanna Koivisto, STT

Kuva
Mikko Stig / Lehtikuva