Juhana Vartiainen: Varhaisvuodet ratkaisevat lapsen tulevaisuuden

Näkökulma: Vähävaraisten perheiden lapset näyttävät hyötyvän päiväkotien varhaiskasvatuksesta.
Kotimaa 26.11.2015 21:30
Juhana Vartiainen
© Outi Kainiemi

Vuonna 2000 taloustieteen Nobel-muistopalkinnon saanut Chicagon yliopiston professori James Heckman on kaikille taloustiedettä 1980-luvulta lähtien opiskelleille tuttu auktoriteetti. Hän on enemmän kuin kukaan muu kehittänyt mikroekonometrisia (yksilöaineistoihin perustuvia) tutkimusmenetelmiä ja teoreettisia työkaluja, joilla voidaan arvioida julkisen vallan politiikkaohjelmien vaikutusta taloudellisiin lopputuloksiin.

Pohjoismaissa erityisesti työvoimapolitiikan toimet ovat olleet keskeinen tutkimuskohde, jonka ympärillä Heckman ja hänen oppilaansa ovat olleet rikastuttamassa pohjoismaista taloustieteellistä tutkimusta. Kun Ruotsiin vuonna 1997 perustettiin työmarkkinapolitiikan arvioinnin tutkimuslaitos, se onnistui yhteistyössä Uppsalan yliopiston kanssa aloittamaan hedelmällisen yhteistyön Heckmanin ja hänen lahjakkaimpien oppilaidensa kanssa. Näitä kiinnostivat tietysti Ruotsin loistavat rekistereihin perustuvat yksilöaineistot. Niinpä lähes me kaikki Ruotsissa viime vuosikymmeninä toimineet taloustieteen tutkijat olemme päässeet osallisiksi Heckmanin viisauksista.