JSN antoi Suomen Kuvalehdelle vapauttavan päätöksen Kittilä-uutisoinnista: Syytetyn nimen sai julkaista

Neuvoston mukaan henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua Kittilän tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.
Kotimaa 18.5.2018 14:48

Julkisen sanan neuvosto (JSN) toteaa päätöksessään, ettei Suomen Kuvalehti ole rikkonut hyvää journalistista tapaa, kun se kertoi syytetyn henkilöllisyyden ja käsitteli hänen keskeistä rooliaan kahdessa eri Kittilä-uutisoitiin liittyvässä jutussa.

Suomen Kuvalehti kertoi Kittilän vyyhdin rikossyytteiden saaneiden nimet lokakuussa 2017. Syytteitä sai kaiken kaikkiaan 28 henkilöä, joista yksi teki uutisoinnista kantelun JSN:lle.

Julkisen sanan neuvosto perustelee päätöstään sillä, että kantelijalla on tapauksessa keskeinen rooli, koska hän laati kunnanjohtajan erottamiseen ja oikeudenkäyntiin olennaisesti liittyvän raportin.

Neuvosto toteaa, että kantelijan henkilöllisyyden kertominen myös rikossyytteiden yhteydessä oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. JSN painottaa, että kantelun kohteena olleissa jutuissa tuotiin selkeästi esiin, että kyse oli syytteiden nostamisesta eikä syyllisyydestä.

JSN:n mukaan kantelija joutui myöhemmässä jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta hänelle oli annettu mahdollisuus tulla kuulluksi samanaikaisesti. Kantelija kieltäytyi mahdollisuudesta.

JSN:n mukaan kantelijan edellisenä kesänä antamia, hänen väitöskirjaansa liittyviä kommentteja ei ollut tarpeellista huomioida. Jutussa ei ollut myöskään olennaisia asiavirheitä.

 

Oikaisu

Juttu on julkaistu 18.5.2018 kello 14.48 ja sitä on päivitetty kello 15.13: Syytteitä sai kaikkiaan 28 henkilöä, ei 27, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.