Jacob Söderman: Kansanedustajien omaisuus tarkempaan syyniin

Kotimaa 9.10.2010 07:00

Jacob Söderman

Viime viikkoina on keskusteltu ministerien ja heidän lähipiirinsä sidonnaisuuksista. Myös kansanedustajat osallistuvat merkittävien päätösten tekoon. Pitäisikö heidätkin velvoittaa julkistamaan osakeomistuksensa ja -kauppansa, eduskunnan perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Jacob Söderman (sd)?

”Onhan jo säädöksiä, jotka velvoittavat kansanedustajan julkistamaan tietyn, tosin melko korkean määrän ylittävät osakeomaisuudet. Suuri osa edustajista onkin ilmoittanut omistuksiaan.”

Osa edustajien ilmoituksista on melko epätäsmällisiä.

”Määräyksiä voidaan tarvittaessa tarkentaa ja tiukentaa.”

Merkittävänä omistuksena pidetään nyt yli 50 000 euron pottia yhdessä yhtiössä tai omistajuutta, joka tuo yli 30 prosentin äänivallan. Tulisiko jopa yksittäinen osake julkistaa?

”Ei. Sehän menisi pelkäksi kiusanteoksi. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevan omistuksen tulee myös antaa jotakin vaikutusvaltaa yrityksessä.”

Eikö sidonnaisuus voi syntyä ilman omistajuuttakin, esimerkiksi luottamustehtävän kautta?

”Yleensä katsotaan, että esteellisyys syntyy suorasta eikä toisen omistajan takana olevasta sidonnaisuudesta. Edustajan on syytä harkita tapauskohtaisesti, vetäytyykö hän jostakin päätöksenteosta vai ei. Esteellisyyssidos on kuitenkin rakennettu eduskunnassa ja kunnanvaltuustoissa paljon löyhemmäksi, mitä se on valtioneuvostossa ja kunnanhallituksissa. Kun poliitikot ovat liikkeellä monissa ominaisuuksissa, ei heidän vaikuttamistaan pidä tehdä ihan mahdottomaksi.”

Mitä ajattelette Kimmo Sasin (kok) ajatuksesta, että ministerien tulisi julkistaa myös perheenjäsentensä osakeomistukset ja -kaupat?

”Se on paikallaan, jos perheenjäsenellä on mittavia omistuksia ja jos perhe elää yhteistaloudessa ilman avioehtoa. Siihen kai ympäristöministeri Paula Lehtomäkikin (kesk) pyrki. Ikävä, että hän on saanut siitä lokaämpärin niskaansa.”

Onko Lehtomäki saanut mielestänne aiheetonta kritiikkiä?

”En ole täysin ymmärtänyt kritiikin voimakkuutta. Olen katsonut Talvivaaran kurssikehitystä, enkä ole oivaltanut, mistä sisäpiirisyytökset ovat tulleet. Olen aina pitänyt kaivosyhtiöihin sijoittamista aikamoisena uhkapelinä.”

”Kyllä poliitikolla ja hänen perheellään on oikeus sijoittaa omassa maakunnassaan toimivaan yritykseen. Ei osakkeita ostava poliitikko suunnittele aina kauheita rikoksia.”

Uhkaavatko poliitikkojen omistajuudet yhteiskunnan oikeudenmukaista kehittämistä?

”Minusta tilanne on mennyt parempaan suuntaan. Osittain median valpastumisen ansiosta. On kuitenkin vaikea ymmärtää, että esimerkiksi merkittäviä henkilöstöetuja nauttivat osuuskauppaliikkeen hallintoelinten jäsenet ovat voineet joissakin tapauksissa olla tekemässä kuntien rakennus- ja kaavoituspäätöksiä.”

Tulisiko myös kuntapäättäjät velvoittaa julkistamaan sidonnaisuutensa nykyistä täsmällisemmin?

”Ministeri Tapani Tölli (kesk) on ilmoittanut harkitsevansa, että kuntapäättäjille tulisi kuntalakia uudistettaessa samanlainen julkistamisvelvollisuus kuin ministereille.”

”Pitäisin hyvänä, että velvollisuus koskisi ainakin kunnanhallitusten jäseniä, ehkä myös valtuutettuja. Sama koskee lautakuntia, jotka tekevät suuria julkisia hankintoja tai määräävät rakentamisesta ja kaavoituksesta.”

Kuva Marja Airio / Lehtikuva.