Hus järjestelee toimintaansa uudelleen: kymmenet työpaikat vaarassa

Kotimaa 8.10.2010 12:50
HUS2 Työntekijät arvostelevat voimakkaasti Husin suunnitelmia. Kuva Martti Kainulainen / Lehtikuva.

Kymmeniä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mielenterveyshoitajia uhkaa työpaikan menetys.

Vaikea tilanne perustuu Husin psykiatrian toimintasuunnitelmaan vuosille 2010-2015. Husin henkilöstöjärjestöjen mielestä suunnitelma pitää sisällään hyviä ajatuksia ja toimintaan liittyviä ratkaisuja, mutta sen vaikutuksia henkilöstöön ei ole suunniteltu riittävästi.

Työntekijät arvostelevat perjantaina antamassaan lausunnossa poikkeuksellisen voimakkaasti kireää aikataulua, jolla henkilöstöä koskevia ratkaisuja ollaan tekemässä.

Keskeiset työntekijöitä koskevat muutokset on tarkoitus tehdä jo ensi vuoden aikana. Husin pääluottamusmiehen Kalevi Kanniston mukaan mitään selkeitä suunnitelmia työntekijöiden uudelleensijoittamiseksi ei ole.

”Vasta tällä viikolla työntekijöille kerrottiin mitä henkilöstöryhmiä ja -määriä muutos yleensä koskee”, Kannisto sanoo.

Työntekijöiden huoli painottuu erityisesti Tammiharjun psykiatrisen sairaalan lakkauttamiseen Tammisaaressa. Se on tarkoitus tyhjentää jo ensi vuoden marraskuuhun mennessä. Hus haluaa siirtää Tammiharjun kuntoutuspotilaat Kellokosken sairaalaan. Tämän seurauksena Tammiharjusta vähenee noin sata työpaikkaa.

Esimerkiksi mielenterveyshoitajien kohdalla tilanne vaikuttaa huolestuttavalta. Tammiharjun alasajon seurauksena noin 50 mielenterveyshoitajaa pitäisi sijoittaa uudelleen, mutta samanaikaisesti vastaavia vakansseja ollaan vähentämässä muuallakin.

Kellokoskelle perustetaan 20 uutta työpaikkaa, mutta ne koskevat lähinnä sairaanhoitajia. Samaan aikaan Hyksin psykiatrian yksikkö vähentää Helsingissä mielenterveyshoitajia. Useita kymmeniä hoitajia uhkaa työpaikan menetys.

Husin mukaan kaikki tammiharjulaiset hoitajat sijoitetaan Husin psykiatrisen erikoissairaanhoidon alueelle.

Henkilöstöryhmien mielestä kyseessä on mahdoton yhtälö. Mielenterveyshoitajia on tällä aikataululla mahdotonta sijoittaa uudelleen vaikka kaikki määräaikaisetkin työpaikat karsittaisiin pois.

Hus on painottanut psykiatrian toimialan työssä niin sanottua läheisyysperiaatetta. Kalevi Kannisto korostaa, että sen mukaan potilaita pitäisi hoitaa mahdollisimman lähellä heidän perheitään ja asuinalueitaan.

”Läheisyysperiaate ei suinkaan toteudu nyt sillä, että espoolaisia potilaita siirretään Tammisaaresta Kellokoskelle”, Kannisto ihmettelee.

Perinteisessä Tammiharjun sairaalassa on hoidettu pidempää psykiatrista kuntoutusta tarvitsevia potilaita, joita on tällä hetkellä noin 50.

Hus perustelee suunnitelmiaan säästösyillä. Kellokosken uskotaan tuottavan hoitopäivät noin 25 prosenttia halvemmalla kuin Tammiharju.

Sairaalan sulkemisesta arvellaan koituvan säästöjä noin 570 000 euroa vuodessa. Säästöjä syntyy muun muassa avohoidon vahvistumisesta, voimavarojen ja toimintojen keskittämisestä sekä tilankäytön tiivistämisestä.

Lopullisen päätöksen psykiatrian toimintasuunnitelmasta tekee Husin hallitus, joka kokoontuu ensi viikon maanantaina.