Homoliitot: Piispa Huovinen vaatii periaatteellista keskustelua avioliiton luonteesta

Avioliittolainsäädännöllä ei pidä luoda ihmiskunnan keskuuteen uusia jännitteitä, Eero Huovinen kirjoittaa Kanava-lehdessä.
Kotimaa 29.9.2014 07:30
Eric Ethington (vas.) ja Doug Okun siviilivihkimyksessä San Franciscossa Yhdysvalloissa helmikuussa. Mukana tilaisuudessa olivat parin kaksostyttäret. Miehet ovat olleet yhdessä kahdeksan vuotta. © Paul Chinn / San Francisco Chronicle / AP / Lehtikuva

Helsingin eläkkeellä oleva piispa Eero Huovinen toivoo uudessa Kanava-lehdessä avointa selvitystä siitä, mitä avioliitolla on historiassa tarkoitettu ja mitä sillä nykyään tarkoitetaan.

Eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä olevalla avioliittolain muuttamista koskevalla kansalaisaloitteella on Huovisen mukaan kaksi tavoitetta, joita pitää tarkastella erikseen:

”Tasa-arvotavoite tähtää siihen, että samaa sukupuolta olevat voisivat solmia liiton, joka on oikeusvaikutuksiltaan samanlainen kuin nykyinen miehen ja naisen välinen avioliitto. Toinen tavoite tähtää avioliittokäsityksen muuttamiseen siten, että se ei enää olisi sidottu solmijoiden sukupuoleen.”

Huovinen muistuttaa, että tasa-arvotavoite nojaa ihmisoikeuksiin ja perustuslakiin. Lähtökohtana on, että kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa asettaa eri asemaan esimerkiksi vakaumuksen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.