Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikonen: ”Paljon porua, vähän villoja”

Kotimaa 15.8.2008 08:30

Jukka Riikonen ei tiedä huumepoliisien syyllistyneen laittomuuksiin. Hän on huolissaan tutkinnan venymisestä.

Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikonen puolustaa voimakkaasti huumeyksikkönsä poliiseja meneillään olevassa rikostutkinnassa.

Riikonen sanoo Suomen Kuvalehdelle, että hänen tiedossaan ei ole, että huumepoliisit olisivat syyllistyneet laittomuuksiin tutkittavana olevissa jutuissa.

”Huumerikosyksikön poliiseilla on täysi tukeni takanaan. He ovat kovan tason poliisimiehiä sekä etiikaltaan että ammattitaidoltaan. Kannan kovasti huolta siitä, jos tämä mylly vain jatkuu. Tilanne on hyvin kuormittava”, Riikonen sanoo.

Valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto käynnisti joulukuussa 2007 seitsemää Helsingin huumepoliisia ja yksikön johtajaa Jari Aarniota koskevan esitutkinnan. Miesten epäiltiin syyllistyneen törkeisiin virkarikoksiin katsottuaan sormiensa läpi vinkkimiestensä toimintaa.

”Olen nyt huolestunut siitä, että onko tässä sellainen tilanne, jossa on paljon porua ja vähän villoja”, Riikonen sanoo.

Jukka Riikosen johtama Helsingin poliisilaitos ratkaisee suurimman osan suomalaisista huumausainerikoksista sekä järjestäytyneen rikollisuuden tapauksista.

Huumepoliiseja epäiltiin aluksi lukuisista epäkohdista. Nyt esitutkinnassa on keskitytty kolmeen tapaukseen, joista kaksi on peräisin vuodelta 2001 ja yksi vuodelta 2006.

Riikonen oli itse keskeisessä asemassa tuoreimmassa tapauksessa. Eräs Helsingin huumepoliisin tutkija soitti vuonna 2006 huumerikoksesta epäillyn virolaismiehen puhelinliittymään, joka oli Viron krp:n telekuuntelussa. Pyynnön kuunteluun oli esittänyt Hämeenlinnan poliisi, joka tutki virolaisen huumeiden salakuljetusorganisaation toimintaa.

Soitosta syntyi epäselvyyksiä. Jukka Riikosen määräyksestä soiton syyt ja taustat selvitettiin kaikkien osapuolten kesken syksyllä 2006.

”Tapahtumat tutkittiin perinpohjaisesti. Asiassa ei ollut mitään huomauttamista”, Riikonen kertoo.

Muutama kuukausi Riikosen ratkaisun jälkeen keskusrikospoliisissa järjestettiin samaa tapausta koskenut uusi palaveri, jossa krp:stä luovutettiin materiaalia sisäministeriölle. Juuri tämän tapahtuman jälkeen ministeriössä käynnistettiin huumepoliisien toimintatapoihin kohdistunut laillisuusvalvonta.

Tästä ei kerrottu poliisikomentaja Riikoselle mitään. Hän sai tietää laillisuusvalvonnan käynnistymisestä vasta syksyllä 2007.

Kadonneet muistiot

Sisäministeriön kolmihenkinen työryhmä keräsi materiaalia huumepoliisien toimintatavoista neljältä poliisilaitokselta sekä neljästä keskusrikospoliisin yksiköstä. Keskustelut nauhoitettiin.

Sisäministeriön toiminta on noussut erikoiseen valoon, kun heinäkuun lopussa ministeriöstä kerrottiin, että selvitystyötä tehneet virkamiehet ovat tuhonneet kaikki valvonnan yhteydessä tehdyt nauhoitukset. Jäljellä on enää joukko yleisluontoisia muistioita, joita virkamiehet kirjoittivat nauhoitustensa pohjalta.

Muistiot olivat keskeisessä asemassa, kun huumepoliisien esitutkinta käynnistettiin.

SK:n poliisipiireistä ja keskusrikospoliisin yksiköistä saamien tietojen mukaan laillisuusvalvontaa tehtiin epämääräisesti. Asioista ei esimerkiksi aina kysytty niiltä henkilöiltä, jotka olivat vastuussa toiminnoista. Kaikille ei edes kerrottu heidän yksiköissään meneillään olevasta selvitystyöstä.

Keskusteluja selvitysryhmän miesten kanssa luonnehditaan asiallisiksi, ja niissä käsiteltiin yhteistyötä huumerikosyksikön kanssa. Useat yksiköiden päälliköt kertovat, että mitään rikoksia ei keskusteluissa tullut esille.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkalle on tehty useita kanteluja laillisuusvalvontaan liittyen. Jukka Riikosen mukaan poliisilaitoksella odotetaan mielenkiinnolla, millaisia ratkaisuja Jonkka asiassa tekee.

”Ratkaisussa tullaan käsittelemään poliisiylijohdon ja poliisiosaston toimenpiteitä ja mihin se antaa aihetta. Itse olisin pitänyt hyvänä menettelynä, että myös poliisimiehiä olisi kuultu”, Riikonen sanoo.

Voimakasta arvostelua

Koko esitutkintaan johtanut tapahtumaketju sai alkunsa kahdesta vuonna 2001 tutkitusta huumausaineiden salakuljetuksesta Virosta Suomeen. Helsingin huumepoliisi tutki juttuja. Keskipisteessä ovat etenkin tapahtumat vuoden 2001 helmikuussa.

Huumepoliisit ottivat kiinni virolaisen miehen, joka oli salakuljettanut autossaan Suomeen yli kahdeksan kiloa amfetamiinia ja lisäksi kokaiinia. Tekijää seurattiin usean tunnin ajan Helsingin keskustassa. Huumepoliisit havaitsivat muun muassa, kuinka mies purki autonsa kätköistä huumepaketteja takapenkille.

Operaatiossa mukana ollut keskusrikospoliisin virkamies laati kuukausia myöhemmin, 5. marraskuuta, muistion, jossa arvosteltiin voimakkaasti Helsingin huumepoliisien toimintaa. Hänen mukaansa virolainen mies otettiin kiinni liian aikaisin.

Virkamies esitti henkilökohtaisena näkemyksenään, että seurantaa jatkamalla olisi voitu saada kiinni huumelastin vastaanottaja. Hän esitti, että huumepoliisista oli varoitettu vastaanottajaa, jonka muistion kirjoittaja oletti olevan huumepoliisin vinkkimies. Hän kyseli toimenpiteiden laillisuuden perään, mutta ei tehnyt asiasta tutkintapyyntöä.

Kun poliisin ylijohdolle oli jo aiemmin toimitettu huumepoliiseja koskevia muistioita, silloinen poliisiylijohtaja Reijo Naulapää järjesti lokakuussa 2001 kokouksen, jossa oli tarkoitus selvittää epäselvyydet. SK:n eri lähteistä keräämien tietojen mukaan paikalla oli krp:n koko operatiivinen johto sekä sisäministeriön ja Helsingin poliisilaitoksen korkein johto.

Tapaamisen jälkeen Naulapää antoi osapuolten apulaispäälliköille tehtäväksi selvittää kokouksessa ne esiin tulleet tapaukset, joissa oli ilmennyt ristiriitaisuuksia.

Selvitysten jälkeen keskusrikospoliisissa pidettiin uusi kokous marraskuun alussa. Yhteistyötä painottaneessa tapaamisessa käytiin läpi molemmat tapaukset sekä selvennettiin yksiköiden vastuualueet. Kukaan kokoukseen osallistunut henkilö ei tuonut esiin mitään poliisiin kohdistuvia rikosepäilyjä. Tämän vuoksi tutkintatoimenpiteitä ei käynnistetty.

Kaksi päivää ennen kokousta laadittuun muistioon oli tutustunut myös krp:n edustaja, joka oli läsnä kokouksessa. Hän ei esittänyt huumepoliisien syyllistyneen lainvastaiseen toimintaan.

Tutkinta päättynyt

Jos poliisin epäillään syyllistyneen rikokseen, asian esitutkinta on käynnistettävä välittömästi. Siksi myös vuoden 2001 tapaamisessa istuneet poliisijohtajat olisivat syyllistyneet rikokseen, jos salakuljetusjuttujen tutkintaan liittyy rikosepäilyjä, joita ei tutkittu.

Tämän vuoksi myös krp:n entistä apulaispäällikköä Jari Liukkua ja krp:n rikosylikomisariota Tero Haapalaa epäillään rikoksista. Jukka Riikonen ei halua kommentoida johtamiensa huumepoliisien tapauksia yksityiskohtaisesti, koska jutun käsittely on kesken.

”Se että vuosien 2001 ja 2006 tapahtumat selvitettiin, osoittaa, että jos poliisiorganisaatiossa esitetään epäilyksiä siitä, että kaikki ei ole mennyt niin kuin pitää, niihin puututaan välittömästi”, Riikonen painottaa.

Huumepoliisien jutun esitutkinta on nyt päättynyt. Epäiltyinä olevien huumepoliisien sekä krp:n miesten on annettava loppulausuntonsa 15. syyskuuta mennessä.