Hausjärven kunnanjohtaja Päivi Terävä: hallitus painostaa kuntia sosiaali- ja terveysuudistuksella

Kotimaa 9.6.2012 14:00
Kunnanjohtaja Päivi Terävän mielestä hallituksen sosiaali- ja terveysuudistuksessa on vielä paljon täsmennettävää. Kuva Riikka Hurri.

Hallitus uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisrakenteen. Sairaanhoitopiirit aiotaan lakkauttaa, ja sairaanhoito keskitettäneen kahteen tasoon, erityisvastuualueisiin ja kuntien järjestämään hoitoon. Mitä mieltä olette uudistuksesta, Hausjärven kunnanjohtaja Päivi Terävä?

”Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta tarvitaan, ehdottomasti.”

Esimerkiksi Hausjärvi kuuluu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin, joka teki viime vuonna yli viiden miljoonan euron tappion.

”Kyllä, ja tänä vuonna tulee ilmeisesti lisää tappiota. Sairaanhoitopiirimme talous on hankalassa tilanteessa. Mietimme koko ajan, mitä voimme tehdä tilanteen korjaamiseksi vai voimmeko tehdä mitään.”

Olisiko hallituksen suunnitelmasta apua?

”Ensivaikutelma on, että hallituksen uudistus on hankala toteuttaa tuollaisenaan. Se on keskeneräinen ja vaatii paljon jatkotyötä.”

Mihin kaipaatte täsmennystä?

”Tähän saakka on katsottu, että erikoissairaanhoitoa antavassa sairaanhoitopiirissä tulisi olla vähintään 200 000 asukasta, jotta se toimisi hyvin. Nyt ollaan lakkauttamassa sairaanhoitopiirejä ja siirtämässä erikoissairaanhoitoa kunnille. Kannattaa kuitenkin huomata, ettei valtiovarainministeriön ylijohtajan Päivi Laajalan johdolla laaditussa kuntakartassa ole kovin monta yli 200 000 asukkaan kuntaa nykyisten yli 200 000 asukkaan kuntien lisäksi.”

”Eivät siis monet nyt suunnitellut kunnatkaan kykenisi ylläpitämään erikoissairaanhoitoa, jos pidetään kiinni 200 000 asukkaan ihanteesta. Eli tarvitaan jopa Laajalan esitystä suurempia kuntakokonaisuuksia tai sitten vaaditaan kuitenkin joku väliporras. Jos taas kuntaremontista luovutaan ja tehdään yli 200 000 asukkaan sosiaali- ja terveysalueet, niin nehän olisivat lähes kuin nykyiset sairaanhoitopiirit.”

Patistaako hallitus sosiaali- ja terveysuudistuksella kuntia kuntaliitoksiin, joko hyvällä tai pahalla?

”Ehdottomasti, se on selvä asia. Hallitus on jo pitkään viestinyt, että liitokset tehdään joko vapaaehtoisesti tai siten, että kunnilta viedään päätösvaltaa pois niin paljon, että lopulta kysytään, mihin ’vaakunakilpien kiillottajia’ tarvitaan. Sekä tämä uudistus että toteutetut valtionosuusleikkaukset ohjaavat kohti isompia yksiköitä.”

Helpottaisiko uudistus hoidontarvitsijan pääsyä terveyskeskukseen tai erikoissairaanhoitoon?

”Mahdollisesti. Isommissa organisaatioissa ei ehkä olisi yhtä suuri pula lääkäreistä ja hoitajista kuin nyt on. Ne olisivat vetovoimaisia rekrytoijia, jotka pystyisivät ylläpitämään riittävää omaa henkilökuntaa. Ostopalvelutyöntekijöitä tarvittaisiin silloin vain joissakin korvaavissa tilanteissa.”

”Olen myös työryhmän kanssa samaa mieltä siitä, että painopistettä tulee siirtää erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.”

”Uudistus voi vähentää byrokratiaa, jolloin potilas saattaa saada nykyistä laadukkaampaa hoitoa ja osa kustannuksista jää ehkä syntymättä.”

Milloin uudistus voitaisiin toteuttaa?

”Ensi vaalikaudella, ehkä 2017, joiltain osin kenties jo 2015. Uudistuksen sisältö tulisi kuitenkin selkeyttää nopeasti ja niputtaa yhteen kuntauudistuksen kanssa. Niin kauan kuin ei ole tarkkaa tietoa tulevasta kuntarakenteesta, on vaikea määrittää täsmällistä kantaa hallituksen esitykseen.”