Hätä näkyy turvautumisena kirkkoon

Diakoniatyöntekijöiden kohtaamien ihmisten määrä kaksinkertaistui huhtikuussa edellisvuodesta. Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan pandemia kirkastaa kirkon tehtävää.

kotimaa 16.09.2020 12:00
Essi Lehto
Arkkipiispa Tapio Luoma pitää paikallisseurakuntien tukemista tärkeänä pandemian aikana.
Arkkipiispa Tapio Luoma pitää paikallisseurakuntien tukemista tärkeänä pandemian aikana. © JARMO WRIGHT

Kirkkoon kohdistui keväällä niin voimakas avuntarve, että vastaavaa on koettu viimeksi 1990-luvun laman aikana. Diakoniatyöntekijät kohtasivat huhtikuussa yli 61 000 ihmistä, kun heitä vuosi sitten oli hieman yli 30 000. Kohtaamisten määrä oli vielä elokuussakin viime vuotta suurempi.

Seurakunnat huomasivat keväällä, että maailmantilanne sai ihmiset huolestumaan perusasioista kuten ihmissuhteista, terveydestä, työstä ja toimeentulosta.

Arkkipiispa Tapio Luoma sanoo, että hengellisen tehtävänsä rinnalla kirkon yhteiskunnallinen tehtävä on tukea ihmisiä arjessa. Luoman mukaan pandemia ikään kuin kirkasti kirkon tehtävää, mikä näkyy myös pian julkaistavassa uudessa strategiassa. ”Pandemia pakotti seurakunnat miettimään, miten ihmiset tavoitetaan”.

Lähestyttävyyttä kirkko pyrkii kasvattamaan diakonia- ja perhetyön lisäksi digitaalisilla palveluilla. Esimerkiksi osa keväällä verkossa lähetetyistä jumalanpalveluksista houkutteli enemmän osallistujia kuin kirkossa ennen pandemiaa järjestetyt messut.

Arkkipiispa Luoma muistuttaa, että koronaepidemian aikaan keväällä kirkosta erosi vähemmän ihmisiä kuin aiempina vuosina samaan aikaan.

 

Avuntarpeen kasvuun vastaamista vaikeuttaa, etteivät kirkon tulot nouse samaa tahtia.

Viime vuosina seurakunnat ovat saaneet jäsenkadon runtelemaa talouttaan kuntoon. Vuonna 2019 kirkon verotulot nousivat hieman edellisvuodesta. Tappiollisten seurakuntien määrä laski. Merkittävää nousua verotuloihin ei kuitenkaan voida odottaa, vaikka huonoina aikoina työntekijöiden tarve kasvaa. Siksi seurakunnat etsivät keinoja laskea kustannuksia.

Diakoniajohtaja Kalle Kuusimäki Kirkkohallituksesta sanoo, että viime keväänä seurakunnat käyttivät tavanomaista enemmän vapaaehtoisia. Taloustilanteen vuoksi heitä tarvittaneen enemmän myös tulevaisuudessa.

Kuusimäki pitää kehitystä hyvänä. ”Kirkko menee kohti alkuseurakuntamallia, jossa kaikki kantavat vastuuta ja osallistuvat.”

Pandemian vaikutus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon talouteen on toistaiseksi jäänyt odotettua pienemmäksi. Kirkko arvioi keväällä verotulojen laskevan noin viisi prosenttia, mutta elokuussa tulot olivat vain 1,6 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna samaan aikaan.

Arkkipiispa pitää paikallisseurakuntien tukemista juuri nyt tärkeänä, sillä niissä kirkko kohtaa ihmisiä. Hän jatkaa, että kirkon viesti seurakunnille on pandemian aikana pitää työntekijät töissä niin pitkään kuin mahdollista.

”Juuri tällaisena aikana kirkon sanomaa ja työtä tarvitaan.”

Sisältö