Lisäaikaa koulunpenkillä

Uusi hallitus pidentää oppivelvollisuusikää 18 vuoteen. Merkittävin uudistus sitten peruskoulun, arvioi OAJ.

Oppivelvollisuusiän nostoa on myös arvosteltu. Miksi olette siitä niin innoissanne, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka?

”Pelkillä perusasteen koulutetuilla työllisyysaste jää noin 40 prosenttiin. Vuosia on kokeiltu kaikenlaista, joka on maksanut jopa satoja miljoonia. Annetaan nyt tälle mahdollisuus.”

Miten ikärajan nostaminen vuodella auttaa?

”Toisen asteen ensimmäisenä vuonna keskeytetään paljon. Keskeyttämisen yleisin syy on se, että nuori kokee olevansa väärällä alalla. Nyt koulutuksen järjestäjien on pidettävä huolta siitä, että jos oppilaalla on keskeyttämisaikeita, hänet ohjataan toiselle alalle.”

Miten nuoret, jotka ovat mahdollisesti moniongelmaisia, motivoidaan jatkamaan opiskelua?

Sisältö