Entiset brittiagentit kouluttivat Supossa – vaarantuiko Suomen turvallisuus?

Kotimaa 17.12.2010 02:55
MI6 Britannian tiedustelupalvelun MI6:n päämaja sijaitsee Lontoossa. Kuva Lennart Preiss / AP / Lehtikuva.

Britannian MI6-tiedustelupalvelun entiset virkailijat ovat kouluttaneet kymmeniä Suojelupoliisin työntekijöitä. Supon toiminnasta on tehty tutkimuspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle. Pyynnön otsikkona on ”Valtion turvallisuuden ja puolueettomuuden vaarantaminen”.

Oikeuskanslerinviraston mukaan asiasta tehtiin marraskuun alussa ratkaisu, jonka perusteella juttu siirrettiin eteenpäin Poliisihallitukseen ja poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan brittiläinen yritys teki loppuvuodesta 2009 Supossa koulutustarveanalyysin. Valtuutuksen kartoituksen tekemiseen antoi Supon päällikkö Ilkka Salmi. Hankkeesta tiesi myös viraston johtoryhmään kuuluneita henkilöitä ja apulaispäälliköitä.

Erään sisäministeriön virkamiehen mukaan MI6 olisi maksanut osan koulutuksesta. Henkilö ei halua nimeään julkisuuteen.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Supon sisällä on epäilty, että brittifirman keräämää aineistoa päätyi MI6:lle.

Ilkka Salmen mukaan Supo ei kommentoi millään tavalla ”viraston sisäisiä asioita” tai ”kansainvälisiä suhteita”.

”Luonnollisesti yhteistyötä on, mutta en ota mitään kantaa, onko sitä ollut tällaisessa tapauksessa”, Salmi sanoi puhelinhaastattelussa.

”On selvää, että yhteistoiminta, tietojen vaihto, on Suomen valtion turvallisuuden vuoksi selkeästi salassapidettävää tietoa. En lausu siitä julkisuudessa mitään.”

MI6, viralliselta nimeltään Secret Intelligence Service, on Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu. Yhdysvalloissa vastaava organisaatio on keskustiedustelupalvelu CIA ja Venäjällä turvallisuuspalvelu FSB.

Supon henkilökunnalle 1. lokakuuta 2009 lähettämässään sähköpostissa Salmi kuvaili brittiyrityksen kahta edustajaa. Hänen mukaansa toinen henkilö tunnetaan Supossa ”kollegana ja viraston yhteistyökumppanina” ja toinen on ”myös Brittien MI6:n entinen työntekijä ja koulutusasioiden asiantuntija”.

Tiettävästi toinen miehistä oli ainakin vuonna 2005 MI6:n virkailija Britannian Helsingin-suurlähetystössä.

Salmi kirjoitti edellyttävänsä, että kaikki supolaiset vastaavat yrityksen laatimaan kyselylomakkeeseen. ”Kyselyn lisäksi kyseiset henkilöt tulevat haastattelemaan runsaat 50 supolaista.”

Yli sata vastasi

Mikko Paatero ja Ilkka Salmi Mikko Paatero ja Ilkka Salmi. Kuvat Mikko Stig ja Roope Salonen / Lehtikuva.

Suomen Kuvalehden haltuunsa saamassa kyselylomakkeessa tiedustellaan muun muassa Supon operatiivisen osaston työntekijöiltä heidän työtehtäviään ja pääasiallisia vastuualueitaan sekä koulutusta. Lomakkeessa kysellään myös työntekijöiden käsityksiä siitä, mihin Supo pyrkii, ja pyydetään kertomaan tärkeitä päämääriä.

Haastattelijat halusivat myös tietoja Supon sisäisestä kulttuurista, organisaation arvoista ja normeista. ”Siksi meidän on ymmärrettävä suojelupoliisin strategiset tavoitteet ja toimintamenetelmät.”

Lomakkeessa todetaan, että yritys ei ole kiinnostunut yksittäisistä operaatioista tai arkaluonteisen tiedon saamisesta.

Kyselyyn vastasi yli sata Supon työntekijää. Aineistosta laaditun raportin perusteella yritys haastatteli tarkemmin runsaat 50 supolaista. Tämän jälkeen osaa alettiin kouluttaa puolestaan kouluttajiksi. Ohjauksesta vastasi Britannian sisäisestä turvallisuudesta vastaavan MI5:n entinen työntekijä.

Eräät koulutukseen osallistuneet oudoksuivat brittien tapaa kysellä yksityiskohtaisia kysymyksiä Supon toimintatavoista.

Paatero odottaa selvitystä

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero kertoo saaneensa tietää tapauksesta tarkemmin vasta kun oikeuskanslerille tehtiin asiasta tutkimuspyyntö.

”Minun käsittääkseni Supon koulutukseen liittyvästä kartoituksesta keskusteltiin suojelupoliisin ja sisäministeriön välillä. Tieto siitä, että asiassa olisi jotain ihmeellistä, tuli vasta siinä yhteydessä, kun kantelu tehtiin.”

”Ihmeellistä on se, että siitä tehtiin kantelu. Minun korviini ei ole tullut sellaista tietoa missään vaiheessa, että asiassa olisi jotain merkillistä.”

Paatero vahvistaa, että Poliisihallitus on saanut tapauksen oikeuskanslerilta kommentointia varten.

”Odotamme nyt Supon selvitystä asiasta. Sen jälkeen teemme oman kannanottomme, joka raportoidaan oikeuskanslerille. Hänellä on sitten itsenäinen valta reagoida asiaan.”

Paateron mukaan Supon selvityksestä tulee selviämään, ketkä koulutuskartoituksesta ovat olleet perillä. Se, että kartoitusta ovat tehneet Britannian ulkomaan tiedustelupalvelun MI6:n entiset työntekijät, on hänelle selvillä ”nyt tietyllä tavalla”.

”Poliisihallitus ei ole ollut prosessissa mukana sen kummallisemmalla tavalla. Sitä ei kuitenkaan ole tehty salassa, Supo on pitänyt ministeriötä ajan tasalla. Se, ketkä koulutusta ovat konkreettisesti tehneet, ei ole ollut minun pöydälläni.”

”On vaikea sanoa, olisiko minun pitänyt tietää asiasta, koska en ota kantaa siihen, mitä on tapahtunut. Asiaa vasta selvitellään. Kaikki riippuu siitä. Sen jälkeen voin ottaa kantaa siihen, olisiko minun pitänyt tietää siitä.”

Paatero ei halua kommentoida tilannetta, jossa Supon toimintatapojen kannalta keskeisiä tietoja olisi mahdollisesti kerrottu brittiläisille kouluttajille.

”Kysymys on juuri siitä, onko kerätty keskeisiä tietoja vai ei. Juuri tätä asiaa nyt selvitetään, että mitä tietoja koulutuksessa on ollut mukana. Ja ketkä niitä ovat käsitelleet.”

Paatero ei myöskään kommentoi väitettä, jonka mukaan MI6 olisi maksanut osan koulutuksesta.

”En pysty vastaamaan asiaan, sillä en tiedä, miten [koulutus] on rahoitettu.”

”Se, että Supossa on ollut ulkopuolisia koulutuskartoituksen tekijöitä, ei sinänsä tee siitä laitonta tai asiatonta.”

Olisiko ollut mahdollista käynnistää koulutuskartoitus esimerkiksi Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n kanssa?

”En minä oikein usko. Tämä on sinällään ainutlaatuinen tapaus. Ei varmasti Supollakaan ole ollut mitään tarpeita muuhun kuin kartoitukseen.”