Biologisten lääkkeiden uskotaan mullistavan vaikean psoriasiksen hoidon

Kotimaa 25.5.2011 12:26
Psoriasista sairastaa noin 150 000 suomalaista. Sairaus vaikuttaa merkittävästi potilaan psyykeen. Kuva Mikko Stig / Lehtikuva.

Psoriasiksen hoitoon ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti. Jopa neljä viidestä psoriasispotilaasta kokee, että lääkärit vähättelevät sairautta. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan psoriasista ei myöskään hoideta riittävän tehokkailla menetelmillä, jolloin potilas joutuu kärsimään oireistaan turhaan.

Lääkärin asenteissa onkin korjaamisen varaa, toteaa ihotautien erikoislääkäri Risto Oksman Turun kaupunginsairaalasta. Psoriasista pidetään liian usein vain kosmeettisena ulkonäköhaittana, vaikka se luokitellaan sairaudeksi. Hoidoksi tarjotaan usein vain ihon rasvaamista.

”Potilaille ei myöskään anneta riittävää tietoa sairaudesta ja sen uusista, tehokkaammista hoitomuodoista. Sairaudesta kärsivälle ihmiselle ei kirjoiteta ponnekkaasti lähetettä erikoissairaanhoitoon tai ohjata häntä sellaiseen paikkaan, jossa sairautta voitaisiin hoitaa tehokkaammin”, Oksman sanoo.

Psoriasis on krooninen iho- ja nivelsairaus, jota sairastaa noin 150 000 suomalaista. Psoriasiksen aiheuttajaa ei tiedetä, mutta sen puhkeamiseen vaikuttavat muun muassa stressi, tulehdukset, tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja ihovauriot. Tietty geeniperimäkin saattaa altistaa sairaudelle.

Psoriasis saa aikaan erilaisia iho-oireita, jolloin iho punoittaa, hilseilee ja kutisee. Pahimmillaan se aiheuttaa reuman kaltaista niveltulehdusta, ja siihen voi liittyä myös sydän- ja verisuonisairauksia.

”Sairaus vaikuttaa merkittävästi potilaan psyykeen ja saattaa aiheuttaa huonommuuden tunnetta ja sosiaalisia pulmia”, Oksman kuvailee.

Liian lieviä hoitoja liian pitkään

Psoriasiksessa elimistön puolustusjärjestelmä on häiriintynyt eikä sitä voida parantaa. Hoitovalikoima sen sijaan on laaja. Sairautta voidaan lievittää paikallishoidoilla, kuten lääkevoiteilla, valohoidoilla ja perinteisillä lääkevalmisteilla.

Biologiset lääkehoidot ovat uusin psoriasiksen hoitomuoto. Niihin turvaudutaan, kun tavanomaiset lääkkeet eivät auta.

”Jopa pitkään sairastaneille potilaille saattaa olla yllätys, että psoriasiksen aiheuttaa ihonalainen tulehdus. Kaikkein tehokkaimmin tulehdus saadaankin hallintaan ihon alle tai suonensisäisesti annosteltavilla biologisilla hoidoilla”, Oksman kertoo.

Lääkkeistä kolmea voidaan pistää itse joko pari kertaa viikossa, kerran kahdessa viikossa tai kerran kolmessa kuukaudessa. Sairaalassa pistos annetaan suoraan laskimoon joka kuudes tai kahdeksas viikko. Hoitojen vaikutusaika kestää niin kauan kuin niitä annetaan.

Oksman uskoo, että biologiset lääkkeet mullistavat erityisesti vaikean psoriasiksen hoidon.

”Vielä kymmenen vuotta sitten jouduimme hoitamaan vaikeaa psoriasista sairastavia potilaita sairaalan osastolla. Tilanne on nyt muuttunut täysin, ja viimeisin merkittävä kehitysaskel on vain neljä kertaa vuodessa ihon alle pistettävä ustekinumabi, joka voi parhaimmillaan saada sairauden oireet katoamaan täysin.”

Suomalaistutkimuksen mukaan lähes 40 prosenttia vaikeaa psoriasista sairastavista henkilöistä oli tyytymättömiä nykyiseen hoitoonsa sen tehottomuuden vuoksi.

”Vaikean psoriasiksen kohdalla kokeillaan tällä hetkellä liian lieviä hoitoja liian pitkään.”

Psoriasisliiton ja lääkeyhtiö Janssenin suomalaistutkimuksessa kartoitettiin psoriaatikoiden näkemyksiä ja kokemuksia sairaudestaan ja sen hoitamisesta. Kyselytutkimukseen vastasi noin 1 800 psoriaatikkoa. Enemmistö oli sairastanut psoriasista yli 10 vuotta.