Avoin kirje Puolustusvoimien komentajalle: Miten puolustaisitte Suomea, jos Venäjä iskee ennalta?

Entinen ulkoministeri Keijo Korhonen kirjoitti kenraali Jarmo Lindbergille.

Puolustusvoimien komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. © Kimmo Mäntylä / Lehtikuva

Keijo Korhonen kirjoitti Kanava-lehteen avoimen kirjeen Puolustusvoimien komentajalle. Suomen Kuvalehti julkaisee kirjeen kokonaan.

 

”Herra Kenraali Jarmo Lindberg:

Olette Suomen hallituksen puolesta hyväksynyt ja allekirjoittanut sopimuksen Naton Euroopan-sotilasjohdon kanssa päivämäärällä 4.9.2014.

Oletetaan että olette vastuussa oleva komentaja Venäjän puolustusvoimien pääesikunnassa Moskovassa tai Leningradin-Pietarin sotilaspiirissä. Mihin ennakkotoimiin ryhtyisitte Naton ja Suomen sopimuksen Venäjän ydinalueille aiheuttaman välittömän uhkan takia?

Ammattisotilaana tiedätte hyvin, että ko. venäläinen kenraali :

1. Hankkisi vastaukset kysymyksiin ”missä, mitä, paljonko”? Nato-sopimuksen toimeenpanoa ei pystytä pitämään salassa. Moskova saa tiedot operaatiosuunnitelmista luultavasti ennen kuin Helsinki.

2. Valmistautuisi ryhtymään ennaltaehkäiseviin vastatoimiin, jotka olisivat käytettävissä heti tilanteen niin vaatiessa.

3. Toteaisi, että vihollisalueiden haltuun ottamista toisen maailmansodan tapaan ei tarvita. Suomesta suuntautuvan Nato-uhkan torjumiseen ei tarvita maavoimien invaasiota, ei maahanlaskujoukkoja, erikoisiskujoukkoja tai edes perinteistä lentoasetta. Vaarallisten kohteiden tuhoaminen Suomen alueella tapahtuu ohjuksilla, käyttäen kuhunkin kohteeseen soveltuvia taistelukärkiä.

4. Maalittaisi ohjusiskujen kohteet Suomessa: lentokentät, satamat, rautateiden solmukohdat, joukkojen keskitysalueet, johtoportaiden sijoituspaikat, ammus- ja polttoainevarastot, tutka-asemat ja tiedonvälitysverkoston avainalueet.

5. Huolehtisi siitä, että riittävä määrä tehtävään soveltuvia ohjuksia taistelukärkineen sijoitetaan ensi tilassa riittävän lähelle Suomea: Pietarin lähialueille, Karjalankannakselle, Laatokan Karjalaan, Murmanskin/Kuolan alueelle jne, Naton tukiverkostosuunnitelmien edellyttämällä tavalla.

Venäläiset tietävät hyvin, että osa heidän ohjuksistaan ei toimi ja että osa ei osu maaleihin. Mutta perinteisen venäläisen filosofian mukaan aseiden määrä korvaa niiden laadun ja tarkkuuden. Ensimmäinen ohjusisku tehdään kyllästämis- eli saturointiperiaatteella. Vastapuoli ei pysty sitä torjumaan. Isku aiheuttaa tietenkin ”oheistappioita” eli tappaa kymmeniätuhansia suomalaisia siviilejä. Mutta sehän ei kiinnosta enempää Naton johtoa kuin Venäjän hallitusta. Oma turvallisuus ensin!

Ennakolta ehkäisevä isku Suomessa olevia kohteita vastaan voi tapahtua ennen varsinaista sotaa, kriisin kärjistyessä lähelle sodan uhkaa. Se voi toimia ennakkovaroituksena. Suomessa olevien Naton käyttämien infrastruktuurikohteiden tuhoamisen ei tarvitse johtaa ydinsotaan enempää kuin Itä- ja Kaakkois-Ukrainaan sijoitettujen Kiovan sotilaskohteiden tuhoaminen Venäjältä käsin tai Venäjän tuella johti kesällä 2014 USA:n, Saksan, Ranskan tai Britannian väliintuloon.

Herra Kenraali: Mitä tässä tilanteessa tekisitte Suomen alueen puolustamiseksi?

6.3.2015
Keijo Korhonen”

 

Suomen Kuvalehdellä ja Kanavalla on sama kustantaja, Otavamedia, ja yhteinen toimitus.