Arvonlisävero kurittaa sähköistä oppimateriaalia

Kotimaa 1.12.2010 16:15
Sähköiset oppimateriaalit Kuva Jussi Nukari / Lehtikuva.

Sähköisen oppimateriaalin myynnistä peritään nykyisin yleinen, 23 prosentin arvonlisävero. Perinteisistä painetuista oppikirjoista ja -materiaaleista veroa peritään vain yhdeksän prosenttia.

Tähän esitetään muutosta tänään julkistetussa raportissa, joka käsittelee tieto- ja viestintätekniikan tuomista perusopetukseen. Raportissa ehdotetaan, että sähköisen oppimateriaalin arvonlisävero olisi sama kuin painetun materiaalin.

Koulujen tieto- ja viestintätekniikka -suunnitelman mukaan tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä vähintään puolet oppimateriaalista olisi verkkomuodossa. Tavoitteeseen on vaikea päästä, jos sähköinen materiaali on huomattavasti kalliimpaa kuin perinteinen

”Nykyinen arvonlisävero on ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa, joiden mukaan tieto- ja viestintätekniikkaa ja sähköisiä oppimateriaaleja pitäisi saada kouluihin entistä enemmän”, sanoo WSOYpron toimitusjohtaja Salla Vainio.

Suomen Kustannusyhdistykseen kuuluvat oppimateriaalien kustantajat tapasivat syksyllä opetusministeri Henna Virkkusen (kok) ja ottivat asian esille. Vainion mukaan on vaikea sanoa, paljonko arvonlisävero vähentää kuntien oppimateriaaliostoksia, sillä sähköiset materiaalit ostetaan usein osana kirjasarjaa.

”Joka tapauksessa on selvää, että veron takia mahdollisuudet tehdä hankintoja ovat heikommat.”

Vainio toteaa, että kustantajille sähköisen oppimateriaalin tekeminen on usein kalliimpaa kuin perinteisen. Siksi hintoja on vaikea lähteä polkemaan.

E-oppimateriaalin tuntuva lisääminen kouluissa on Vainion mielestä täysin mahdollista kustantajien näkökulmasta.

”Iso satsaus tarvitaan koulujen päässä.”

Pelejä kouluun

Esimerkiksi työkirjoista haluttaisiin luopua, mutta tänään julkistetussa suunnitelmassa ei esitetä henkilökohtaisen, kannettavan päätteen hankkimista jokaiselle oppilaalle. Voi siis kysyä, miten koululaisten ajatellaan tekevän kotitehtävänsä.

Suunnitelmassa kaavaillaan, että esimerkiksi pelejä hyödynnettäisiin opetuksessa ja opiskelussa nykyistä enemmän. Tarkoitus olisi saada kouluille sähköistä oppimateriaalia, joka on elämyksellistä ja kehittää ajattelun taitoja.

Sähköiset oppimateriaalit koottaisiin yhteen niin, että ne löytyvät yhden hakupalvelun kautta. Palvelussa olisivat julkisella rahoituksella kehitetyt ja vapaasti käytettävät materiaalit, ja lisäksi sieltä löytyisivät linkit kaupallisten toimijoiden materiaaliin.

Arvonlisäverokohtelun lisäksi sähköisen oppimateriaalin tuloa hidastavat tekijänoikeuskysymykset. Tuoreessa suunnitelmassa todetaankin, että tekijänoikeuksien vaikutus oppimateriaalien levittämiseen ja jakamiseen täytyy selvittää.