Rokote loppusuoralla

Koronarokotetta annetaan todennäköisesti ensin terveille 18–55-vuotiaille, sanoo ylilääkäri Hanna Nohynek.

Koronavirusta vastaan on kehitteillä yli 200 rokoteaihiota. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek, onko mahdollista, että yksikään niistä ei onnistu?

”Sitä on ennenaikaista sanoa. Yleensä valtaosa ei saa myyntilupaa esimerkiksi sen takia, että tutkimuksissa rokoteaihio ei osoittaudu riittävän immunogeeniseksi tai turvalliseksi tai koska rahoitus ei riitä kehitystyön jatkamiseen.”

Onko mahdollista, että Euroopassa ja Suomessa ei saada koronavirusrokotetta käyttöön ollenkaan?

”Pidän todennäköisenä, että rokote saadaan kehitettyä. Mitä olemme nähneet eläinkokeiden ja immunologisten tulosten perusteella, kaikki näyttää siltä, että rokotteet nostattavat hyvin vasta-aineita.”

Tavallisesti rokotteiden kehittäminen viruksia vastaan kestää vuosia. Voiko nyt käydä niin? 

”Ei. Seitsemästä eri rokotealustasta, joita nyt testataan, ainoastaan RNA- ja DNA-rokotteet ovat sellaisia, joissa ei olemassa aikaisempaa myyntiluvallista rokotetta. Kaikki muut uudet rokoteaihiot käyttävät sellaista tekniikkaa, joihin on olemassa rokotteita. Meillä on kaikki syy olettaa, että tulemme saamaan ainakin joitakin suojaavia rokotteita.”

Pitäisikö Suomessa varautua siihen, että rokotteen saamisessa kestää odotettua kauemmin?

”Koko ajan varaudutaan siihen, että saamme mahdollisimman pian tehokkaan ja turvallisen rokotteen. Euroopan komissiolla on jo esisopimukset Astra Zenecan ja Sanofi-GSK:n kanssa. Neljän muun firman kanssa käydään neuvotteluja. Esimerkiksi Astra Zeneca on alkanut jo viime kesänä tuottamaan rokotetta eri tehtaissa. Jos myyntilupa saadaan, he ovat valmiita lähettämään rokotteita sopimusmaille.”

Ainakin Venäjä ja Kiina ovat ottaneet jo käyttöön rokotteita. Mitä näiden rokotteiden toimivuudesta tiedetään? 

”Näistä rokotteista on kyllä julkaistu alkuvaiheen tietoja vertaisarvioiduissa lehdissä. Ne näyttävät riittävän immunogeenisiltä, mutta tietoja suojatehosta ei ole vielä käytettävissä. Sitä on kummasteltu, että venäläiset antoivat myyntiluvan näin vähäisillä tiedoilla.”

”Kiinassa on kaksi eri lääkeviranomaislinjaa, toinen vastaa armeijan ja toinen siviiliväestön rokotteiden käyttöluvista. Kiinan kohdalla puhutaan nyt nimenomaan armeijapuolen käytöstä.”

Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämän rokotteen testaus keskeytettiin, koska koehenkilö sairastui. Mikä tämän rokoteaihion tilanne on? 

”Britannian, Etelä-Afrikan ja Brasilian lääkeviranomaiset antoivat tutkimukselle luvan jatkaa. Euroopan lääkeviranomainen EMA on aloittanut rokotteen rullaavan arvioinnin myyntilupaa varten.”

Milloin rokote arviosi mukaan saadaan Suomeen?

”Optimistinen arvio on, että tämän vuoden puolella. Realistisempi arvio on, että ensi vuoden alussa. Tietysti enemmän aikaa menee, että rokote saadaan laajaan jakeluun.”

Saadaanko rokotetta heti koko väestölle?  

”Ei saada. EU:ssa on sovittu niin, että jokainen maa saa rokotetta suhteessa omaan väestömääräänsä sitä mukaa kun valmistaja pystyy rokotetta toimittamaan. Suomen suhteellinen osuus on 1,2 prosenttia. Rokotteita ei tulla todennäköisesti saamaan kerralla, vaan pienemmissä erissä.”

Suojaisiko rokote kaikkia ikäryhmiä?

”Ajatellaan, että immuunijärjestelmän vanhenemisen vuoksi vanhoille ei muodostu yhtä hyvää suojaa. Rokotteissa on kuitenkin eri keinoja, esimerkiksi tehosteaineita, joilla niitä voidaan piiskata antamaan parempi suoja. Myyntilupa tulee todennäköisesti ensin terveille 18–55-vuotiaille, sitten vanhemmille ja riskiryhmille. Tämä vaikuttaa siihen, kenelle rokotetta voidaan ensin antaa.”

Mitä rokotteen tehokkuudella tarkoitetaan? 

”Tehokkuus tarkoittaa sitä, kuinka monta todettua koronatapausta rokote pystyy estämään. Siinä verrataan riskiä sairastua rokotettujen keskuudessa riskiin sairastua rokottamattomien keskuudessa. ”

”Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on asettanut kriteeriksi, että koronarokotteen pitää pystyä minimissään ehkäisemään puolet vakavista tautitapauksista, eli rokotteen tehon pitää olla 50 prosenttia. EMA ei ole ainakaan vielä julkisesti sanonut kantaansa. Ajattelen, että jos tauti on yleinen ja vakava, 50 prosentin rima on korkea. Kun tauti on yleinen, silloin alemmallakin teholla saadaan paljon tautitaakkaa vähennettyä.”

Missä järjestyksessä eri väestöryhmien rokotus pitäisi hoitaa? 

”Tätä selvitetään. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on kirjoittamassa koronarokottamisen strategiaa Suomelle. Ensimmäisenä todennäköisesti tulevat terveydenhuollon ammattilaiset, hoitolaitosten työntekijät ja vanhukset. Tämä kuitenkin riippuu siitä, salliiko myyntilupa ikäihmisten rokottamisen. Varmaan lokakuun lopussa olemme valmiita keskustelemaan ensimmäisiä versioita strategiasta.”

Jotta laumasuoja saavutetaan, kuinka iso osuus väestöstä pitäisi rokottaa?

”40–70 prosenttia.”

Kun itse rokote on saatu valmiiksi, mitkä asiat voivat hidastaa sen jakelua?

”Yksi haaste voi olla kylmätilat. Yksi RNA-rokotteista on sellainen, että se vaatii 70–80 miinusasteen tilat säilyäkseen pitkään. Eihän meillä sellaisia ole valmiina. Toinen on rokotusten järjestäminen turvallisesti. Massarokotustapahtumat eivät ole mahdollisia. Onneksi influenssarokotteet saadaan todennäköisesti jaettua pois alta ennen kuin koronarokotteet tulevat.”

Sisältö