Vartti 4.4.2007

Luokassa on annettu aikoinaan luentotyyppistä opetusta: opettaja opetti katetrilla ja oppilaat kopioivat.

Vartti 4.4.2007