Turun Sanomat 1.2.2008

Johannes Tiusasella itsellään on ns. säädeltävä salaojitus eli järjestelmä, jossa virtaus pystytään veden säästämiseksi pysäyttämään sulkutulpilla.

Turun Sanomat 1.2.2008