Tapio Lahtinen Hämeen Sanomissa 10.12.2006

Ehdotankin, että maamme asianmukaisten tahojen tuella perustettaisiin erityinen Semminkin kun -nimeä kantava tunnustuspalkinto maamme sanomalehdistön pääkirjoitusten kielellisen arvokkuuden ja kunniakkuuden säilyttämiseksi jälkipolville maassamme.

Tapio Lahtinen Hämeen Sanomissa 10.12.2006