Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus Helsingin Sanomissa 4.4.2007

Euroopan sosiaalirahasto on EU:n rakennerahasto, joka osarahoittaa sellaisia koulutus- ja kehittämishankkeita, joilla edistetään työttömyyttä ja lisätään työssä olevien ammatillista osaamista.

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus Helsingin Sanomissa 4.4.2007