Loimaan Lehti 10.5.2007

Opistossa voi valita myös kasvatustieteen ja psykologian linjan. Tarjolla on lisäksi fysioterapiaa, hoitoalaa, imaisutaitoa ja viestintää sekä avoimen ylipiston ja ammattikorkeakoulun opintoja.

Loimaan Lehti 10.5.2007