Helsingin Sanomat 9.9.2007

Kriminaalihuollon tukisäätiö hakee yhteistyökumppaneineen Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta projektille, jossa tarjottaisiin apua halukkaille pedofiileille.

Helsingin Sanomat 9.9.2007