Helsingin Sanomat 2.10.2008

Hallinto-oikeuden mukaan merimetsojen ampumista niiden säästämiseksi hukkumiselta ei voida pitää lintudirektiivin tarkoittamana eläimistön suojelemisena.

Helsingin Sanomat 2.10.2008