Helsingin Sanomat 1.4.2007

Pyrkimyksenä on vähentää niiden potilaiden määrää, joilla on käytössä yhdeksän eri lääkettä tai enemmän. Kivelän sairaalassa heidän määränsä on pudonnut jo viidennekseen.

Helsingin Sanomat 1.4.2007