Kytevästä maapalosta latvapaloon

Ilmastonmuutos lisää laajoja, rajuja metsäpaloja – myös Suomessa

Metsäpalot ovat valtaosin ihmisen aiheuttamia, vain joka kymmenes palo on salaman sytyttämä. Suomessa on kuumana, kuivana kesänä noin 2 000–3 000 metsäpaloa.

Metsäpalo leviää tuulen mukana. Voimakkainta leviäminen on paloalueen kärjessä, sivuilla se on kohtalaista, takaosassa hidasta.

Tuli ei polta kaikkea tasaisesti. Kostean korpinotkon se voi kiertää, jolloin paloalueen keskelle jää palamaton kieleke.

Korkea paikka, kuten mäki puolestaan nopeuttaa palon leviämistä.

Tämä artikkeli kertoo, miten metsäpalo saa alkunsa, miten se leviää metsän eri kerroksiin ja miten palo sammutetaan.

Sisältö