kirjat 2015

Kotimainen fiktio

Selja Ahava

Taivaalta tippuvat asiat

223 s. Gummerus.

Sattuma kul­jettaa Sel­ja Aha­van kir­jas­sa eteen asioi­ta, joihin ei voi en­nalta va­rau­tua. On rea­goi­tava jo tapahtu­neeseen. Dra­ma­turgin…