JYVÄT & AKANAT

 Kyl vaalikrapulast kuulus kristillises miäles saar sairausloma! Ko viälki o nokka keskustast vihreän, persus ruotsalaisest kohast kokomust ja suuki täyn vasemmi…