TOIMITUS


Päätoimittaja

Ville Pernaa

Toimituspäällikkö

Jarmo Raivio

Ulkoasupäällikkö

Vesa Tuukkanen

Päätoimittajan ja toimituksen sihteeri

Susanna Lumme

Tuottajat

Harri…