Uutisviikko

◼	Mielenosoittajat  vastustivat TTIP- ja Ceta-sopimuksia Brysselissä.
Mielenosoittajat vastustivat TTIP- ja Ceta-sopimuksia Brysselissä.

Ulkomaat

Vallonia iski EU:ta vyön alle

Pieni belgialaisalue uhkaa Unionin kauppapolitiikkaa.

Belgian Vallonian alueparlamentti pani kapulan Euroopan unionin kauppapolitiikan rattaisiin. Se ei hyväksy EU:n ja Kanadan neuvottelemaa Ceta-vapaakauppasopimusta.

Ceta-neuvottelut saatiin päätökseen vuonna 2014. Prosessin pitäisi jatkua siten, että EU ja Kanada allekirjoittavat sopimuksen, minkä jälkeen jäsenmaat ratifioivat sopimuksen.

Jatko näyttää epävarmalta.

Käytännössä 3,5 miljoonan asukkaan Vallonialla on veto-oikeus, koska Ceta-sopimusta vastustaessaan se voi estää ratifioinnin Belgian osalta.

Valloniassa sopimuksen pelätään antavan kanadalaisille yrityksille liikaa valtaa, jolloin alueen omat yritykset ovat uhattuina.

”Vallonia on rakenteellisen muutoksen kourissa”, kuvaa Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen. ”Siellä on menetetty paljon teollisuuden työpaikkoja.”

Vallonia ei ole ainoa vapaakauppaan penseästi suhtautuva alue Euroopassa.

”Itävallassa ja Saksassa on iso kriittinen joukko, joka kokee globalisaation uhkana”, Turtiainen sanoo. ”Lisäksi Bulgaria ja Romania ovat vastustaneet Ceta-sopimusta, koska Kanada ei kohtele niitä samalla tavalla viisumien osalta kuin muita EU-maita.”

Ceta-sopimuksen kaatuminen rampauttaisi EU:n kauppapolitiikan. Käynnissä olevien kauppaneuvottelujen osapuolet todennäköisesti kokisivat EU:n hyvin hankalana kumppanina, jos yksittäinen kansallinen tai alueellinen parlamentti voi keskeyttää ratifiointiprosessin.

”EU:lla on käynnissä yli kymmenen vapaakauppasopimusneuvottelua, joista moni on jo loppuvaiheessa”, Turtiainen sanoo. ”Ensi vuonna komissio voi esittää Singaporen ja Vietnamin kanssa neuvoteltuja sopimuksia hyväksyttä­väksi. Toivottavasti silloin ei lähdetä riitelemään jo neuvotelluista sopimuksista.”

Vapaakauppasopimukset ovat saaneet ankaraa kansalaiskritiikkiä. Huoli on koh­distunut etenkin sopimuksien investointisuojiin.

”Näissä luodaan oikeusjärjestelmän ulkopuolinen riitojenratkaisumekanismi, eli riitoja on mahdollisuus käsitellä eri väylää pitkin”, Turtiainen sanoo. ”Cetassa investointisuojan taso ei ole kuitenkaan yhtään korkeampi kuin mitä meidän kansallinen ja EU:n lainsäädäntö jo nyt tarjoaa.”

Investointisuojan tarkoi­tuksena on turvata, ettei kansallisilla päätöksillä tallota mielivaltaisesti investoijien oikeuksia. Kriitikot pelkäävät, että investointisuojalla kävellään EU:n ja kansallisten oikeusjärjestelmien yli.

Cetaa enemmän kritiikkiä on saanut EU:n ja Yhdysvaltojen TTIP-sopimusneuvottelu.

”Yksi Cetan vastustamisen syy lienee se, että jotkut näkevät sen väylänä vastustaa TTIP-sopimusta”, Turtiainen pohtii. ”Jos ensin kaadetaan Ceta, niin sen jälkeen TTIP-neuvottelut jäävät täysin jumiin.”

Vapaakauppasopimuksilla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja alennetaan kaupankäynnin kustannuksia.

”Ceta toisi eurooppalaisille yrityksille merkittävää kilpailuetua Kanadan markkinoilla. Olisi iso menetetty mahdollisuus, jos tämä mennään nyt sössimään.”

Suomi on viennistä riippuvainen pieni talous.

”Uusien vapaakauppasopimuksien myötä EU:n vienti on aina noussut.”

Komission arvion mukaan Cetan myötä eurooppalaiset yritykset säästävät vuodessa 470 miljoonaa euroa. J

Mikko Huotari

EU neuvottelee

Unioni käy vapaakauppaneuvotteluja myös muun muassa seuraavien maiden kanssa:

Yhdysvallat (TTIP-sopimus). Neuvoteltu vuodesta 2013 lähtien. Viivästynyt suunnitellusta aikataulusta.

Singapore. Neuvoteltu vuosina 2007–2014. Saatu päätökseen, mutta sopimus ei ole vielä voimassa.

Vietnam. Neuvoteltu vuosina 2007–2015. Saatu päätökseen, mutta sopimus ei ole vielä voimassa.

Intia. Neuvoteltu vuodesta 2007 lähtien. Nyt neuvottelut eivät ole edenneet.

Japani. Neuvoteltu vuodesta 2012 lähtien. Neuvottelut on mahdol­lista saada päätökseen vuodenvaihteessa.

Trade in Services Agreement eli TiSA. Kansainvälisen palvelukauppasopimuksen neuvottelut käynnistettiin vuonna 2013. Neuvotteluilla ei ole vielä tavoiteaikataulua.

Indonesia. Neuvottelut käynnistettiin tänä vuonna. Seuraava neuvottelukierros on tarkoitus käydä ensi vuoden alkupuolella.