Uutisviikko

tiede

Bioetiikalle halutaan oma instituutti

Lääketieteeseen liittyy yhä enemmän eettisiä kysymyksiä.

Lääketieteen hurja kehitys tuo jatkuvasti uusia eettisiä kysymyksiä. Nykyään voimme yhä useammin esimerkiksi päättää, minkälaisia lapsia maailmaan halutaan.

”Seulonnat, valikointi, parantelu, raskauden keskeytykset ja genetiikan tarjoamat mahdollisuudet herättävät kysymyksiä ihmiselämän arvosta, alkioiden oikeasta kohtelusta sekä naisten asemasta parhaiden jälkeläisten hankinnassa”, luettelee bioetiikan tutkija Heikki Saxén.

Saxén on mukana työryhmässä, joka pyrkii saamaan tutkivan bioetiikan instituutin Helsingin yliopiston yhteyteen. Monissa länsimaissa bioetiikka on olemassa itsenäisenä tieteenalana.

Bioetiikan kohteina ovat paitsi lääke- ja terveystieteiden, myös muiden biotieteiden parista nousevat eettiset, moraaliset ja yhteiskunnalliset kysymykset.

Hoitoja on nykyään olemassa yhä useampiin sairauksiin. Alkuun ne ovat usein kalliita.

”Mitä pitäisi tehdä, kun geenitestin verkkokaupasta ostanut suomalainen ilmoittaa omalääkärilleen tarvitsevansa kallista hoitoa harvinaiseen tautiinsa?”, Saxén kysyy.

Elämän loppupuolella kysymyksiä herättää lääkärien oikeus tai velvollisuus auttaa potilaitaan kuolemaan.

Kriiseissä, kuten vakavien epidemioiden levitessä, joudutaan turvautumaan poikkeustoimiin. Vaikeita ratkaisuja ovat ihmisryhmien asettaminen karanteeniin, ensisijaisesti hoitoon oikeutettujen valitseminen sekä yksilönvapauksien rajoittaminen.

”Päätöksenteko akuuteissa tilanteissa helpottuu, jos bioeettistä arvokeskustelua on käyty jo ennen kriisiä.” 

Marko Hamilo

KUVAT © ZEPHYR / SCIENCE PHOTO LIBRARY / SKOY