Ajassa

Tahallinen kohu

SUORAAN SANOEN

Ulkoministeri Erkki Tuomioja on tuohtunut Johan Bäckmanille, jonka väärät tiedot hämmentävät Suomen ja Venäjän suhteita.

V

enäjän media on julkaissut paikkansap…