kahta mieltä

Olemmeko liian kalliita?

Suomalaisen tuotannon kustannuksia väitetään kalliiksi. Silti talous kasvaa nyt vauhdilla.

Kilpailukyky on nostettu talousongelmie…