pääkirjoitus

Lapsen etu – ja yhteiskunnan

Kaikki alkoi avainkaulalapsista. Suuret ikäluokat muuttivat 1960-luvulla maalta asutuskeskuksiin, joiden lä­hiöissä he asuivat. Samaan aikaan naisten työssäkäynti lisääntyi merkittävä…