pääkirjoitus

Pykälät ovat jo olemassa

Helsingin asema-aukion surma on järkyttävä tapahtuma. Poliisille tekijäksi ilmoittautunut mies on uusnatsijärjestö Suomen Vastarintaliikkeen (SVL) aktiivi ja moninkertaisesti tuomittu väkivaltarikollinen. Nyt epäiltyinä nimikkeinä ovat pahoinpitely ja törkeä kuolemantuottamus.

Tähän asti kaikki on selvää, mutta sitten alkaa olla vaikeampaa. Traaginen tapaus kertoo siitä, että suomalainen yhteiskunta on kovin avuton tällaisen väkivallan edessä.

Useat Suomen Vastarintaliikkeen jäsenet ovat syyllistyneet viime vuosina rikoksiin järjestön toiminnan yhteydessä. Liikkeen materiaaleissa puhutaan väkivallan käytöstä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Aikaisempien rikostapausten yhteydessä viranomaiset ovat selvittäneet, miten järjestön toimintaan voisi puuttua. Ilmeisesti keinoja ei silloin löytynyt.

Nyt niitä etsitään taas. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen esitti (HS 20.9.2016), että äärijärjestöjen tunnukset kiellettäisiin lailla, jolloin poliisi voisi puuttua asiaan.

Uusi lainsäädäntö lippujen kieltämiseksi tuntuu kaukaa haetulta, sillä vahvempia keinoja löytyy lähempääkin: olemassa olevasta lainsäädännöstä.

Oikeustieteen professorit Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen kirjoittivat jo viime vuoden elokuussa (Perustuslakiblogi 5.8.2015), että järjestön toiminta on Suomen allekirjoittamien kansainvälisten YK:n yleissopimuksen ja EU:n ihmisoikeussopimuksen vastaista.

He kirjoittivat silloin ja Juha Lavapuro sanoo myös tässä lehdessä (s. 11), että jo näiden sopimusten takia on oikeus ja myös velvollisuus puuttua järjestön toimintaan.

Jos kansainväliset sopimukset tuntuvat liian korkealentoisilta, voi laillisia perusteita hakea suoraan kansallisesta lainsäädännöstä. Yhdistyslaki koskee keskeisiltä osiltaan myös rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Laissa todetaan, että yhdistys ei saa toimia lakien tai hyvien tapojen vastaisesti.

Rasistinen ohjelma ja väkivallan hyväksyminen lienevät molempia vastaan.

Rikoslaissa puolestaan määritellään järjestäytynyt rikollisryhmä, jonka toimintaan osallistuminen on laitonta. Tällainen ryhmä tekee yhteistuumin vakavia rikoksia, esimerkiksi väkivaltarikoksia, siinä on yli kolme jäsentä, se on rakenteeltaan jäsentynyt ja toiminta on pysyvää. Tuntuu hyvin tutulta.

Pääministeri Juha Sipilä kirjoitti Helsingin surman jälkeen, että ”väkivaltaan kannustavien järjestöjen laillisuutta selvitettiin jo vuonna 2013” ja jatkoi, että ”sisäministeri Paula Risikko on päättänyt uudelleen kartoittaa väkivaltaisten järjestöjen laillisuuden”. Tuntuu, että näissä virkkeissä on vastaus jo valmiina: väkivaltaan kannustava järjestö voi tuskin olla laillinen.

Asia selviää, jos syyttäjä tai poliisihallitus nostaa yhdistyslain mukaisen kanteen SVL:n lakkauttamiseksi. Pykäliä on jo olemassa, vaikka lippuja ei ole kiellettykään. J

Ville Pernaa


Lippujen kieltäminen tuntuu kaukaa hae­tulta, sillä vahvempiakin keinoja löytyy.