kohtaamiset

Ferdinand de Saussure:Yleisen kielitieteen kurssi.382 s. Vastapaino 2014.

KIRJA

Jalostettua puhetta

Kielitieteilijä Ferdinand de Saussure oivalsi, että merkit …