MIELIPIDE

puheenvuoro

Ratkaisuja saamelaiskysymykseen valtiolta ja Norjasta

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen nro 169 ratifiointia vaikeuttavat Suomessa epäselvyydet, jotka koskevat erityisesti saa…