Ajassa

EKP = euron 
kriisin pelastaja

raha

Euroopan keskuspankista on tullut toimija, jollaiseksi sitä ei ole suunniteltu.

Euroopan keskuspankille alun perin määriteltyä teh…