Jyvät & akanat

Väkivaltainen ääriliikehdintä maltillista Suomessa.

Valtioneuvosto.fi 15.8.2016

Elämä on häiritsevää, mikäli se on jatkuvaa tai toistuvaa, ja siitä aiheutuu…