KOHTAAMISET

Pyörällä 
sotaa pakoon

Synnyinmaastaan paennut Deborah toivoo Kongoon vihdoin rauhaa.

Öisin sotilaat tulivat ja raiskasivat, vuorotellen.

Deborah Funmi Mupapa…