suoraan sanoen

Tupakkalaki piiputtaa

Tupakkaa pitäisi myydä täysin tuotemerkittömissä pakkauksissa, sanoo THL:n ylilääkäri Antero Heloma.

Uusi tupakkalaki muun muassa kieltää sähkötupakan ostamisen alle 18-vuotiailta sekä autotupakoinnin, jos kyydissä on alle 15-vuotiaita. Myös parveketupakointia halutaan rajoittaa.

Kuinka onnistunut laki on, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Antero Heloma?

”Se on selkeämpi kokonaisuus kuin entinen laki vuodelta 1976. Päänsärkynä oli, että vanhaa lakia täydennettiin erilaisilla korjauksilla ja lisäyksillä lähes 20 kertaa. Nyt kyseessä on kokonaan uusi laki.”

Puuttuuko laista jotain?

”Lain valmisteluvaiheessa esitettiin, että tupakkaa myytäisiin täysin tuotemerkittömissä pakkauksissa. Se oli muun muassa THL:n ehdotus. Se ei toteutunut. Pakkauksiin tulee tekstivaroitusten lisäksi kuvallisia varoituksia.”

Kuka vastusti ajatusta?

”Tupakkateollisuus on joissakin maissa vienyt vastaavan asian oikeuteen ja sitä on ratkottu käräjillä.”

Pelkäävätkö viranomaiset tupakkateollisuutta?

”Yleisellä tasolla oikeudenkäyntejä saatetaan arastella, mutta tupakkateollisuus ei ole yhtä vahva vastustaja kuin vielä 1990-luvulla. Tähän ovat vaikuttaneet korvausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa. Yhtiöt ovat hävinneet niitä.”

Millä muilla keinoilla tupakointia voitaisiin vähentää?

”Suuri merkitys on tupakan hinnalla ja tupakkaverolla. Hinnalla on iso vaikutus varsinkin nuorten tupakoinnin aloittamiseen. Hintoja ei ilmeisesti haluta korottaa jyrkemmin, koska harmaatuonnin pelätään lisääntyvän.”

Millä keinoilla tupakointia on vähennetty 2000-luvulla?

”Kiellot ovat olleet tehokkaita. Tupakointi työpaikoilla kiellettiin 1995 ja ravintoloissa 1997. Se on kiellettyä myös urheilukatsomoissa ja tietyissä julkisissa tilaisuuksissa ulkona. Myös tupakointiin liittyvällä kielteisellä asenneilmapiirillä on ollut merkitystä.”

Millaisia hyötyjä on saatu?

”Terveyshaitat ovat vähentyneet, ja hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan esimerkiksi aivoverenvuotoon sairastuneiden määrä on pienentynyt. Tämä on tapahtunut todennäköisesti tupakoinnin vähenemisen vuoksi.”

Millaisia kustannuksia tupakointi tuo yhteiskunnalle?

”Tupakoinnin suorat ja epäsuorat haitat ovat noin 1,5 miljardia euroa. Samaan aikaan tupakkaveron tuotto on 800 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat kaksinkertaiset.”

Miksi nuuskan myynti on kiellettyä?

”EU kielsi nuuskan myynnin, koska se katsottiin uudeksi tupakkatuotteeksi, joka oli leviämässä Eurooppaan erityisesti nuorten suosioon. Tämä haluttiin estää. Sitä ei kielletty ensisijaisesti terveydellisistä syistä.”

Pitäisikö myös alkoholin kulutukseen puuttua?

”Alkoholi ja tupakka ovat erilaisia tuotteita ja niitä on vaikea rinnastaa. Tupakassa jo pienikin käyttö on haitallista. Alkoholin harvoin tapahtuva vähäinen käyttö ei ole samalla tavalla vahingollista.” J

pekka anttila

Tiede