TOIMITUS


Päätoimittaja

Ville Pernaa

Päätoimittajan ja toimituksen sihteeri

Susanna Lumme

Toimituspäälliköt

Jyrki Jantunen
Jari Lindholm


Jarmo Raivio

Art Director

Katja Mi…