Uutisviikko

Maatalous

Kasvien turvaajat

Torjunta-aineiden ympäristöhaitat paljastuvat joskus vasta käytössä.

Suomalainen maa- ja metsätalous taistelee rikkakasveja, tuhoeläimiä, kasvitauteja ja painovoima…