Uutisviikko

suoraan sanoen

Oppilaiden unelmille tilaa

Puhe koululaisista tulevaisuusosaajina on lopetettava, sanoo emeritus­professori Kari Uusikylä.

Jyväskylän yliopiston professorin Jouni Välijärven raportissa arvostellaan peruskoulun nyky­tilaa. Oppimistulokset ovat laskussa eikä tasa-arvo toteudu. Kasvatustieteen emeritus­professori Kari Uusikylä, onko peruskoulu jäänyt ajastaan jälkeen?

”Peruskoulun pitää ilman muuta uudistua. Huolestuttavaa on silti yhteiskunnallinen jakaantuminen köyhiin ja paremmin pärjääviin oppilaisiin.”

Millaisia puutteita on?

”Koulu on kytköksissä yhteiskunnan arvomaailmaan. Kyse on nuorten kasvattamisesta, mutta nyt puhutaan vain tulevaisuusosaajista, mikä pelkistää lapsen työelämän osaksi. Tietotekninen osaaminen on tärkeää, mutta se ei saa estää haaveilua runoilijan tai käsityöläisen urasta.”

Välijärven mukaan tuhannet ovat syrjäytymisvaarassa, koska nuorilla on puutteita perusosaamisessa. Miksi?

”Jos nuori ei osaa kunnolla lukea eikä laskea, miten hän pärjää? Kuinka hän pystyy opiskelemaan kunnolla, jos kriittistä ajattelutaitoa ei kehitetä peruskoulussa? Pelkkä teknisten vempainten hallitseminen ei auta.”

Miksi oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet?

”Taloudelliset tekijät ovat yksi selittäjä. Köyhemmillä seuduilla, kuten Lapissa tai Pohjois-Karjalassa, myös ympäristö on henkisesti erilainen. Ympäristöllä täytyy olla merkitystä, koska nimenomaan itä- ja pohjoissuomalaisten poikien matematiikan osaaminen on romahtanut.”

”Joka oppilaalle pitää antaa kehitysrauha löytää omat lahjansa, vahvuutensa ja intohimonsa opiskeluun. Peruskoulun idea on kasvattaa eheitä ihmisiä ja antaa kasvurauha  – oikeus kehittyä psykofyysisen aikataulun mukaisesti. Sen pohjalle rakentuu halu opiskella, tehokkuus ja elämän mielekkyys.”

Mikä on opettajien vastuu?

”Yksi opettajan tärkeimmistä taidoista on luoda oppilaille sisäistä psyykkistä turvallisuutta. Siihen liittyy peruskoulun ajatus siitä, että joka ikinen ihminen kelpaa. Peruskoulu ei ole koskaan ollut tyhmien, tasapäisten ja keskikertaisuuksien tuotantolaitos kuten on väitetty.”

”Emotionaalisesti turvallinen koulu on kaiken ydin. Opettajat eivät ole sitä unohtaneet, mutta yhteiskunta on. Kuka tänä päivänä puhuisi psyykkisesti turvallisista kouluista tai oppilaan sisäisestä turvattomuudesta?”

Miten opettajat voivat vaikuttaa asiaan?

”Opettajan auktoriteetti on aikuisen kasvattajan ammattitaitoa, mutta he tarvitsevat koulutusta lahjakkuuksien tunnistamisessa ja kehittämisessä. Yksi keskeinen vaara nykyisessä uudistusinnossa on opettajan ja opettamisen vähättely.”

Millaisia vaikutuksia on opetukseen kohdistuvilla säästöillä?

”Niillä on turmiollisia vaikutuksia. Kouluihin pitää järjestää moderneja oppimisympäristöjä ja uutta teknologiaa, mutta jos rahaa ei ole, sitä on hankittava kotien kautta. Tämä voi lisätä eriarvoisuutta.” J

pekka anttila

Kotimaa