Euro vai kaaos?

Euroalueen hajoaminen saattaisi johtaa kaaokseen, joka uhkaisi koko maanosan turvallisuutta, varoittaa puolustusministeri Carl Haglund.

Euro vai kaaos?

Euroalueen hajoa…