KOHTAAMISET

Ruoka

Pop up aukeaa vähin vaivoin

Lyhytkestoisesta kahvilasta tarvitsee 
täyttää vain ilmoitus.

Vain ilmoitus kahvilan perustamisesta Helsingin kaupungin ympäristökeskuk…