puheenvuoro

Puuta riittää metsäteollisuudelle

Suomen metsiä on hakattu lähes puolen vuosisadan ajan selvästi vähemmän kuin ne kasvavat. Valtakunnan metsien 11. inventoinnin (VMI 11) mukaan kotimaisen puun hakkuita voitaisiin lisätä k…