kronikka

Salainen suojelupoliisi

Suojelupoliisia 12 vuotta johtanut Seppo Tiitinen siirtyy syksyllä eduskuntaan. Hän jättää seuraajalleen perinnöksi entistä itsenäisemmän, toimivamman ja vaikeammin valvottavan turvallisuuspoliisin.

---

Kun suojelupoliisi perustettiin lakkautetun valtiollisen poliisin tilalle vuonna 1949, eduskunnan yhtenä päämääränä oli sitoa turvallisuuspoliisi aiempaa tiukemmin parlamentaariseen valvontaan.

Lainsäätäjä halusi varmistaa, ettei Suposta tule samanlaista poliittista poliisia kuin mitä Valpo pahimmillaan oli.

Supon tehtäviä rajattiin, työntekijämäärälle asetettiin katto ja valvonta annettiin eduskunnan tehtäväksi.

Tiitisen kaudella periaatteet ovat hiljalleen unohtuneet. Turvallisuuspoliisi on saanut lisää tehtäviä ja valtuuksia, sen henkilökunnan määrä on kasvanut muu valtionhallinnon tahdissa ja mikä oleellisinta – parlamentaarinen valvonta on kuihtunut olemattomaksi.

---

Merkitsevätkö Supon itsenäisempi asema, lisääntynyt henkilökunta ja kasvaneet määrärahat uhkaa yksityiselle kansalaiselle?

Kysymys on periaatteellisesti tärkeä, vaikka vastaus lienee kaikessa yksinkertaisuudessa kieltävä. On nimittäin kiistatonta, että Supon resurssit ovat pienemmät ja valtuudet rajoitetummat kuin useimmilla muilla vastaavilla organisaatioilla.

Mutta toisaalta kukaan ei ole valmis vastaamaan, kenen etua palvelee, että demokraattisessa yhteiskunnassa turvallisuuspalvelu liukuu yhä kauemmas kansalaisten kontrollista. J

SK 24/1990 (15.6.1990) Jouni Tervo: ”Salainen suojelupoliisi.”

valinnut Sakari siltala

Vuosikymmenet SK:ssa

SK 28/1966

Matkaraportti Kiinasta.

SK 28/1976

Ministeri Arvo Hautala jyrähtää.

SK 28/1986

Olof Palmen murhan tutkintaa.